Górnictwo

Ładowanie węgla na pojazdŚwiadczymy szeroko rozwinięte usługi w zakresie górnictwa. Wykonujemy roboty górnicze i budowlane pod ziemią. Polegają one głównie na tworzeniu, utrzymywaniu oraz zabezpieczaniu wyrobisk, a także budowie infrastruktury podziemnej. Przeprowadzamy roboty mające na celu wydzielenie poziomów wydobywczych, czyli tzw. roboty udostępniające. Zajmujemy się również wykonywaniem robót przygotowawczych, których celem jest zapewnienie odpowiedniego dojścia do kopalni, właściwej wentylacji wyrobiska oraz prawidłowego odprowadzenia wód z kopalni.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który umożliwia nam sprawne wykonywanie wszystkich robót budowlanych. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych specjalistów, posiadających wysokie kwalifikacje.

Jakie roboty górnicze wykonujemy?

Wykonywane przez nas roboty górnicze to m.in.:

  • drążenie wyrobisk;
  • przebudowy w obudowie ŁP i kotwowej;
  • przebierki ociosów, stropów i spongów;
  • remonty chodników górniczych;
  • montaż rurociągów;
  • zabudowy tam wentylacyjnych różnego typu;
  • budowa mostów przejezdnych i nieprzejezdnych.

Ponadto wykonujemy również roboty budowlane takie jak m.in. murowanie tam wentylacyjnych i murów oporowych oraz wykonywanie wylewek.